הנחיות להגשת תקציר 

כחלק מתהליך ההרשמה לתחרות על כל נרשם לשלוח תקציר של העבודה לשיפוט ראשוני.

לתקציר זה תפקיד משמעותי בתהליך המיון והקבלה לתחרות .
רק תקצירים שישלחו בהתאם להנחיות יעברו שיפוט

  • התקציר צריך להיות כתוב בבהירות, להציג את עיקרי העבודה ולשכנע בחשיבותה ואיכותה .
  • עליו לשקף נאמנה את השלב בו נמצאת העבודה, ובמידה והעבודה עדיין לא הסתיימה, את המתוכנן להתבצע בעתיד (עד הגשת העבודה במלואה )
  • יש להעלות את התקציר בטופס ההרשמה כקובץ WORD הכתוב בגופן אריאל, ברווח של שורה וחצי וגודל אות 12. אורכו של התקציר לא יעלה על עמוד אחד.
  • חשוב להקפיד על מבנה התקציר ועל הכותרות, כמפורט בהמשך .
תקציר של עבודה מחקרית צריך לכלול את הסעיפים הבאים:

1. כותרת העבודה .

2. מבוא הכולל רקע מדעי לעבודה .

3. שאלת המחקר .

4. שיטות העבודה/כלי מחקר שנעשה בהם שימוש .

5. תוצאות (אם עדיין אין תוצאות סופיות, יש לדווח על תוצאות חלקיות או צפויות .)

6. מסקנות (אם עדיין אין מסקנות סופיות, יש לנסח מסקנות חלקיות או לדון במסקנות הצפויות .)

7. חשיבות המחקר/תרומת המחקר .

תקציר של פרויקט הנדסי/טכנולוגי צריך לכלול את הסעיפים הבאים :

1. שם הפרויקט

2. מבוא הכולל את הצורך שעליו עונה המוצר + פתרונות אחרים שקיימים היום לצורך זה .

3. מטרות הפרויקט

4. תהליך העבודה

5. תיאור המוצר

6. יתרונות המוצר ותרומתו לחברה

7. רצוי לצרף תמונה/תרשים של הפרויקט

 

הערות:

 

  • אם העבודה נמצאת עדיין בשלבי ביצוע, יש לציין באיזה שלב היא נמצאת ומה התוכניות העתידיות עד לסיומה .
  • חשוב להדגיש בתקציר את המרכיבים החדשניים בעבודה, מידת המקוריות והתרומה העתידית האפשרית שלה.

 בהצלחה

עבודות משנים קודמות
תשע"ו
תשע”ז
תשע”ח

תמונות מתחרויות בשנים קודמות

תשע”ז