יהודה שפנדל

יהודה שפנדל ז”ל
1931-1948

________________________

בן 17 בנופלו

-

יהודה שפנדל ז”ל
1931-1948

________________________

בן 17 בנופלו


יהודה בן אנני (חנה) ושלמה, נולד ביום י”ח בסיוון תרצ”א (3.6.1931) בעיר מינכן, גרמניה להורים שהיגרו מפולין.
עם עלות הנאצים לשלטון בגרמניה, בכל שנות מלחמת-העולם השנייה, התחבאה המשפחה בכפר ליד טולוז שבצרפת.
יהודה עלה לארץ בעזרת הג’וינט, נתקבל לעליית-הנוער והתחנך בכפרנו במוסד “עלייה” לימים כפר
הנוער אמי”ת פתח תקוה.
הוא התאקלם יפה בארץ, סיים בית-ספר יסודי ושתי כיתות המשך והתגייס לגדנ”ע.
התעתד ללמוד מקצוע, כי ציפה לבוא הוריו ועליו יהיה מוטל לפרנסם.
יהודה רצה מאוד להיות משורר, הוא כתב שירים בצרפתית ואף ניסה כוחו גם בכתיבת שירים בעברית.
עם פרוץ מלחמת-העצמאות הצטרף לפלוגה הדתית בפלמ”ח, חטיבת “יפתח”, שהתאמנה בשדה אליהו.
השתתף בקרבות הראשונים בעמק ובגליל.
הוא התבלט בקרב חבריו החיילים יוצאי מרוקו וצרפת ביודעו עברית ובשמשו מתורגמן לאלה שידעו רק צרפתית.
כשנשאל אם כדאי שתימשך ההפוגה, ענה: “לכל פרט כדאי שתיפסק המלחמה, אך לטובת העם, עלינו להמשיך להילחם”.
לקראת ההפוגה הראשונה הורדה חטיבת “יפתח” לאזור המרכז ונטלה חלק בלחימה באזור לטרון.
עם חידוש הלחימה בתום ההפוגה הראשונה השתתפה החטיבה במבצע “דני”.
בלילה לקראת תחילת ההפוגה השנייה, תפס גדוד “העמק” את שילתא ומשלט בחלקו המזרחי של רכס קוריקור, כדי לאיים על אגפו של מערך הלגיון בלטרון.
עם בוקר התברר כי כוח לגיון מחזיק בחלקו המערבי, השולט של הרכס.
האויב תקף את הכוח במשלט משני כיוונים בסיוע שריוניות וזה נאלץ לסגת. בנסיגה הקשה
בשטח פתוח הנתון לאש צולבת נפלו רבים מהלוחמים. בקרב זה נפל, ביום י”א בתמוז תש”ח (18.7.1948).
ביום י”א באדר תש”י (28.02.1950) הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בהר-הרצל שבירושלים.

ת.נ.צ.ב.ה

                                      אַךְ נִזְכֹּר אֶת כֻּלָּם: אֶת יְפֵי הַבְּלוֹרִית וְהַתֹּאַר ( חיים גורי)


יהודה בן אנני (חנה) ושלמה, נולד ביום י”ח בסיוון תרצ”א (3.6.1931) בעיר מינכן, גרמניה להורים שהיגרו מפולין.
עם עלות הנאצים לשלטון בגרמניה, בכל שנות מלחמת-העולם השנייה, התחבאה המשפחה בכפר ליד טולוז שבצרפת.
יהודה עלה לארץ בעזרת הג’וינט, נתקבל לעליית-הנוער והתחנך בכפרנו במוסד “עלייה” לימים כפר
הנוער אמי”ת פתח תקוה.
הוא התאקלם יפה בארץ, סיים בית-ספר יסודי ושתי כיתות המשך והתגייס לגדנ”ע.
התעתד ללמוד מקצוע, כי ציפה לבוא הוריו ועליו יהיה מוטל לפרנסם.
יהודה רצה מאוד להיות משורר, הוא כתב שירים בצרפתית ואף ניסה כוחו גם בכתיבת שירים בעברית.
עם פרוץ מלחמת-העצמאות הצטרף לפלוגה הדתית בפלמ”ח, חטיבת “יפתח”, שהתאמנה בשדה אליהו.
השתתף בקרבות הראשונים בעמק ובגליל.
הוא התבלט בקרב חבריו החיילים יוצאי מרוקו וצרפת ביודעו עברית ובשמשו מתורגמן לאלה שידעו רק צרפתית.
כשנשאל אם כדאי שתימשך ההפוגה, ענה: “לכל פרט כדאי שתיפסק המלחמה, אך לטובת העם, עלינו להמשיך להילחם”.
לקראת ההפוגה הראשונה הורדה חטיבת “יפתח” לאזור המרכז ונטלה חלק בלחימה באזור לטרון.
עם חידוש הלחימה בתום ההפוגה הראשונה השתתפה החטיבה במבצע “דני”.
בלילה לקראת תחילת ההפוגה השנייה, תפס גדוד “העמק” את שילתא ומשלט בחלקו המזרחי של רכס קוריקור, כדי לאיים על אגפו של מערך הלגיון בלטרון.
עם בוקר התברר כי כוח לגיון מחזיק בחלקו המערבי, השולט של הרכס.
האויב תקף את הכוח במשלט משני כיוונים בסיוע שריוניות וזה נאלץ לסגת. בנסיגה הקשה
בשטח פתוח הנתון לאש צולבת נפלו רבים מהלוחמים. בקרב זה נפל, ביום י”א בתמוז תש”ח (18.7.1948).
ביום י”א באדר תש”י (28.02.1950) הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בהר-הרצל שבירושלים

ת.נ.צ.ב.ה

אַךְ נִזְכֹּר אֶת כֻּלָּם: אֶת יְפֵי הַבְּלוֹרִית וְהַתֹּאַר ( חיים גורי)