קריית החינוך אמית כפר בתיה, רעננה
קרית חינוך
כתובת
רח' ירושלים 1 43501 ת.ד. 17, רעננה
טלפון
פקס
09-7700310