אמית טכנולוגי כללי ירושלים
מרכז טכנולוגי ממלכתי
כתובת
רח' קוסטריקה 17, ת.ד. 26150 ירושלים 91261
טלפון
פקס
02-6435731
דוא"ל