יסודי “מדעי תורני”, שדרות
יסודי ממ"ד
כתובת
רח' המגינים 17, ת.ד. 640 שדרות
טלפון
פקס
08-6891643