מגמות

מטרת על: הרחבת אפשרויות הבחירה לתלמיד והגברת הפרסנוליזיצה

אופן הלמידה:

הלמידה משתנה במספר תחומים בהתאם למגמה שנלמדת:

א.      יחס בין סנכרוני לא- סינכרוניר
ב.      תמיכה בקח”ל
ג.       שעות תמיכה וליווי פרטני
ד.      כמות השעות
ה.      דרכי הערכה

דגשים לקחל:
יש להתחייב להשתתפות התלמידים במפגשי פנים אל פנים פעמיים במחצית בהתאם ללוח גאנט על כל המשתמע, המפגשים לא יתקיימו ביום המגמות על מנת להשלים שעות למגמות כנדרש בת”ל.

במהלך חודשים ספטמבר – אוקטובר תתקיים הערכת לומדים ביחד עמכם.
לא נאפשר הצטרפות מאוחרת ותלמידים שלא יגלו אחריות לא יוכלו להמשיך במגמה.

מבנה הלמידה:
בהתאם למספר השעות כנדרש במגמה

אחריות הקח”ל:
במידה ולומדים בקח”ל:
מחשב אישי, כולל אוזניות לכל תלמיד
סביבת לימוד מסודרת ואינטרנט יציב
אפשרות לשימוש בתוכן דיגיטלי שיפורסם בקרוב
ב-3 מפגשים ראשונים איש צוות למתן מענה טכני
הוצאת אישור חדר מצב לסיור הלימודי והוצאת מורה מלווה. אישור טיולים ניתן להוריד מהאתר ההיברידי