הגשת מועמדות

הגשת מועמדות

היכנסו בבקשה לקטגוריה המתאימה ובדקו מהם המסמכים אותם אתם נדרשים לשלוח.
אי הגשת כל המסמכים הנדרש, לא תאפשר הכנת חוזה Iהעסקה.

את המסמכים שלחו למייל:
 Sarana@amit.org.il

מועמד ללא עבודה נוספת

מועמד עם עבודה נוספת

מועמד שעובד עם חשבונית

מועמדת ללא עבודה נוספת

מועמדת עם עבודה נוספת

מועמדת שעובדת עם חשבונית

הגשת מועמדות

הגשת מועמדות

היכנסו בבקשה לקטגוריה המתאימה ובדקו מהם המסמכים אותם אתם נדרשים לשלוח.
אי הגשת כל המסמכים הנדרש, לא תאפשר הכנת חוזה Iהעסקה.

את המסמכים שלחו למייל:
 Sarana@amit.org.il

מועמד ללא עבודה נוספת

מועמד עם עבודה נוספת

מועמד שעובד עם חשבונית

מועמדת ללא עבודה נוספת

מועמדת עם עבודה נוספת

מועמדת שעובדת עם חשבונית