בס"ד אדר תשע"ח

מנהלים ומורים יקרים שלום וברכה,

---

סיכום מפגש קהילת הפיזיקה- "חושבים, יוצרים, מעריכים

חברי קהילת מורי הפיזיקה של רשת אמי"ת נפגשו ביום ג', יב' אדר ה 27.02.18 למפגש למידה משמעותי סביב חשיבה, יצירה והערכה של תלמידי הפיזיקה להצלחה מיטבית לבגרות בפיזיקה.

המורה גיא רביב, מאולפנת אמי"ת גבעת שמואל פתח בדברי תורה האקטואליים לארועי פורים ולחינוך הפיזיקלי.

ניתנה תמונת מצב כללית אודות מספר נבחני הפיזיקה בהיבט הארצי תוך התייחסות לאתגרים והזדמנויות בהוראת הפיזיקה בכיתה הטרוגנית. 

ניתנה התייחסות מקיפה ויסודות אודות ניתוח ציוני בגרות תשע"ז. ההתייחסות כללה- מספר נבחנים וממוצעי בחינה וממוצעים שנתיים לשאלונים השונים.

לאור חוזר מפמ"ר פיזיקה תשע"ח/2 שהתפרסם לפני כשבועיים ובו נמסרה הודעה דרמטית על פיצול שאלוני הבגרות במכניקה וחשמל, כמובן שעלתה השאלה האם להגיש את תלמידי יא' כבר השנה. השאלה האם להגיש את תלמידי יא' מתחברת לשאלה עמוקה יותר, כיצד נבנות משימות הערכה איכותיות על מנת לאפיין את אוכלוסיות הנבחנים וכיצד לחזק את רמת המסוגלות הפיזיקלית של כלל תלמידי החט"ע להתמודד עם בחינות הבגרות בהצלחה רבה.

לאור ניסיון רב שהצטבר בהנחיית מורים, צפייה בשיעורים והערכת מבחני בגרות ניתנו עקרונות פדגוגיים מנחים לבניית מבחנים ומחוונים בהתאם.

קהילת המורים התחלקה לקבוצות עבודה וצויידו בספרי בגרויות ומתכונות על מנת לחבר מבחן שלם. להלן מספר תמונות:

יישר כח למורות האמהות שנרתמו יחד עם התינוקות!!! קהילת הפיזיקה היא משפחה גדולה ומגובשת ב"ה.

פיזיקה רב-דורית...

שבת אחים גם יחד....

יוצרים ונהנים...

חלק ב': מעבדת חקר ומעבדה רגילה- קריטריונים להערכה וניתוח שגיאות נפוצות.

כפי שפורסם לאחרונה, ובהלימה למטרות תוכנית הלימודים בפיזיקה, יש לשלב את הוראת המעבדה באופן קוהרנטי לאורך שלוש שנות לימודי הפיזיקה בחט"ע. לשם כך, נרכש ציוד לטובת פיתוח מקצועי של מורי הקהילה ולשם שימוש פעיל בתוך בתי הספר. ניתנו עקרונות פדגוגיים מנחים לאופן הערכת התלמידים במעבדות השונות: מעבדת חקר, מעבדה רגילה.

להלן תמונות אודות התנסות פעילה בסדנאות של מערכות מתקדמות מאד(מעבדות ממוחשבות) של חברת שולמן:

בסיום המפגש חולקו משלוחי מנות באדיבות הנהלת הרשת.

וכמובן, משובים מכירי טובה:

---

בהערכה והוקרה רבה,

ד"ר רחלה תורג'מן

מנחה לפיזיקה

נייד: 052-6070763