בס"ד שבט תשע"ח

מנהלים ומורים יקרים 

 

---

הגדלת מספר הלומדים את מקצוע הפיזיקה הוגדרה כיעד לאומי עקב המחסור הגדול בפיזיקאים ובמהנדסים.
כחלק מהמאמץ להגדיל את מספר לומדי הפיזיקה ובשל הצורך לתווך את המקצוע גם לתלמידים שאינם מצטיינים החליט השר להחריג את מקצוע הפיזיקה בעת הזו ולאפשר היבחנות בשני שאלונים.
החלטה זו תאפשר למגוון תלמידים להיבחן ולעמוד בתנאי הסף הנדרשים לקבלה לפקולטות ההנדסה וללימודי פיזיקה ומבלי להתפשר על רמתה הגבוהה של הבחינה.

ההחלטה החריגה התקבלה לאחר דיונים ארוכים, שכללו ניתוח מאפייני הלומדים ומספרם, העמקה במגוון סוגיות הנוגעות למורכבות המקצוע והיות המקצוע מפתח ללימודים אקדמיים במדע ובהנדסה.

אי לכך, בקיץ תשע"ח בחינת הבגרות בפיזיקה תתקיים בשני שאלונים:
שאלון במכניקה ושאלון בחשמל.
הבחינות על שני השאלונים תתקיימנה באותו היום ובין השאלונים תהיה הפסקה.

חוזר מפמ"ר פיזיקה בנושא הבחינות פירסם את נושאי הלימוד שעליהם יבחנו התלמידים בכל אחד מהשאלונים, את מבנה הבחינה ואת משקלו היחסי של כל שאלון.
להוציא שינוי זה של מבנה הבחינה, אין שינוי בתכני הלימוד ובפריסתם לאורך שנות הלימוד.

מפגש הדרכה מקיף בנושא  הבחינות יתקיים אי"ה ביום ג', יב' אדר ה 27.2.18 בשעות 9:00-16:00 במתחם הגוגיה רעננה.

מפגש ההדרכה יעסוק בכלל ההיבטים הנדרשים להגיש את תלמידי רשת אמי"ת לבגרות בפיזיקה להצלחה מיטבית:
1. מינהלות- סוגי השאלונים, משקלם, מבנה הבחינה לכל שאלון.
2. תכנון הוראה בהתאם למבנה הבחינות הנדרש.
3. בגרות מעבדה רגילה/חקר -דגשים פדגוגיים מרכזיים החל מרמת המינהלות וכלה ברמה הפדגוגית, קרי, בניית מבחני מתכונת+מחוונים בהלימה למבנה הבחינה החדש, מיפויי השגי תלמידים ואיפיון מיומנויות בחינה.
4. הגשת תלמידי יא' – כן או לא?

 

לאור העובדה המחדשת כי ניתן להגיש את תלמידי יא' עוד השנה, מורים שיחליטו לעשות זאת ישולם להם גמול בהתאם.
קהילת מורי הפיזיקה מודה מקרב לב  לגב' מגלי פרלמיטר-אלתר על המענה המקצועי והמהיר לעניין.

 

נא להרשם בקישור למפגש. לו"ז מפורט בליווי שיבוץ נרשמים לסדנאות השונות ישלח כשבוע לפני המפגש.

 

---

כל טוב,

ד"ר רחלה תורג'מן

מנחה לפיזיקה

נייד: 052-6070763