בס"ד טבת תשע"ח

מנהלים, רכזים ומורים יקרים!

 כנהוג במסורת הרשתית, תלמידי הרשת מתמודדים כמידי שנה באולימפיאדה הארצית לפיזיקה.

השנה 2 תלמידי הרשת העפילו לשלב היוקרתי מאד והוא התמודדות לנבחרת הישראלית שתייצג את מדינת ישראל באולימיפיאדה האסייתית בוייטנאם ובאולימפיאדה הבינלאומית בפורטוגל.

בשנה"ל תשע"ז ניתנה תמיכה לתלמידי הרשת ע"י פתיחת קורס אינטרנטי לאימון והכנה מיטבית לאולימפיאדה ה-28.

 

גם בשנה"ל תשע"ח רשת אמי"ת תעמיד לרשות תלמידיה קורס אינטרנטי בו יועלו שאלות מידי שבוע, שבוע לאחר מכן יתפרסמו פתרונות וכמובן ניתן להפנות שאלות ולקבל מענה.

להלן קישור לבלוג.

האולימפיאדה מתקיימת בשני ערוצי פעולה:

1. אולימפיאדה לתלמידי י'

2. אולימפיאדה לתלמידי י' מצטיינים ותלמידי יא'.

בהמשך ניתן לקרוא בפירוט.

 

נשמח אם תעודדו את תלמידי הרשת היקרים להשתתף ולעודד אותם על כך.

---

האולימפיאדה הארצית ה- 29 לפיזיקה

שלב א' 
שלב א' של האולימפיאדה הארצית ה- 29 לפיזיקה יתקיים השנה ביום חמישי ל' שבט תשע"ח, 15 לפברואר 2018 , המבחן יחל בשעה 09:00 ויסתיים בשעה 10:40 . 

הרישום של בתי הספר לשלב א' יתבצע באינטרנט באתר www.ipho.org.il/registration
הנכם מתבקשים להירשם בהקדם האפשרי.

במילוי הפרטים הנכם מתבקשים להקפיד על רישום דואר אלקטרוני ללא שגיאה, ולוודא כי אתם מקבלים אישור רישום לדואר האלקטרוני שרשמתם.

הוועדה הארצית של האולימפיאדה לפיזיקה החליטה לאפשר לבתי הספר להמליץ על תלמידים מצטיינים במיוחד (עד 10% ממספר התלמידים המשתתפים בתחרות).
תלמידים אלה יזכו לציון בונוס (ציון מגן)  בשלב א' של התחרות ובכך באפשרותכם להגדיל את סיכוייהם של התלמידים המומלצים לעלות לשלב ב'.

את רשימת התלמידים המומלצים (עד 10% מהמשתתפים) יש לשלוח לפני התחרות בדוא"ל לכתובת:razeli5@zahav.net.il
נא לציין בפניה את שם וסמל ביה"ס.
המלצה שתגיע לאחר התחרות לא תתקבל.

בתי ספר בהם מספר המשתתפים עולה על חמישה, התלמיד הטוב ביותר מבין משתתפי בית הספר יעלה לשלב ב' גם אם ציונו מתחת לסף המעבר.

שאלון שלב א' של השנה הקודמת ופתרון מנומק ניתן למצוא באתר http://www.ipho.org.il

לבתי הספר הנרשמים לתחרות, סיסמת הפתיחה לשאלון הבחינה והנחיות המתייחסות לנוהל קיום הבחינה ישלחו אישית בדואר אלקטרוני למנהל/ת בית הספר ולמורה האחראי על הבחינה מספר ימים לפני התחרות.
במידה והמידע לא יתקבל בביה"ס יומיים לפני התחרות, הנכם מתבקשים ליצור קשר טלפוני עם הח"מ למספר 050-393-5115 .
בשאלות יש לפנות לדוא"ל razeli5@zahav.net.il

שלב א' של התחרות מכיל 22 שאלות רבות בחירה. השאלון מבוסס על נושאים פיזיקליים בתחומים:
-מכניקה – בהתאם לתוכנית הלימודים של כיתות י' , י"א. (כ - 18 שאלות)
-אופטיקה גיאומטרית: החזרה שבירה ובליעה של אור, מכשירים אופטיים, העין וליקויי ראיה. (כ - 4 שאלות)
- בתי הספר המעוניינים יוכלו לקבל עותק של השאלון בשפה הערבית. לא ניתן לקבל עותק בשפה הרוסית.

אנו מקווים כי כל תלמידי כיתה י"א וחמישית מתלמידי י' הלומדים פיזיקה בהיקף מוגבר ישתתפו בשלב א'.

שלבי התחרות:
שלב א': שאלון בחינה רב בחירתי ובו 22 שאלות. כעשירית מהנבחנים עולים לשלב ב'.
שלב ב' : מורכב משתי שאלות פתוחות במכניקה וחמש עשרה שאלות סגורות רובן במכניקה ומיעוטן בתורת החום,
אופטיקה והידרוסטטיקה.
לשלב ג' של התחרות עולים 35 תלמידים, שישתתפו בקיץ 2018 במחנה הכנה לאולימפיאדה הבין לאומית אשר יתקיים - בתנאי פנימייה .
מבין משתתפי המחנה ולאחר שלבי מיון נוספים, ייבחרו שמונה תלמידים שייצגו את ישראל באולימפיאדת אסיה לפיזיקה שתתקיים במאי 2019 באוסטרליה.
מבין השמונה ייבחרו חמישה תלמידים שייצגו את ישראל באולימפיאדה הבינלאומית לפיזיקה שתתקיים בקיץ 2019 בישראל.

 

אנו מקווים כי בית ספרכם יצטרף גם השנה לתחרות.

 

---

האולימפיאדה לפיזיקה ה - 2 לתלמידי כיתות י' תשע"ח

השנה נקיים בפעם השנייה שלבי א', ב' ומחנה קיץ המיועדים לתלמידי כיתות י'. תלמידי כיתות י' הלומדים פיזיקה בהיקף של 5 יח"ל יבחנו בבית ספרם בשלב א' של האולימפיאדה לפיזיקה לתלמידי כיתות י'.

המבחן יתבסס על חשיבה לוגית, יכיל שאלות היגיון וכמעט ולא יתבסס על ידע בפיזיקה, מתוך הנחה שבשלב זה הרקע של תלמידי כיתות י' בפיזיקה אינו רחב.

שלב א' לתלמידי כיתות י' יתקיים בבתי הספר ביום רביעי א' בשבט תשע"ח, 17 ינואר 2018 .
המבחן יחל בשעה 09:00 ויסתיים בשעה 10:40 .
הרישום של בתי הספר לשלב א' של כיתות י' בלבד יתבצע באינטרנט באתר www.ipho.org.il/registration10

הרישום לשלב א' הוא רישום בית ספרי ולא רישום אישי. אין למסור את כתובת אתר הרישום לתלמידים.
הנכם מתבקשים להירשם בהקדם האפשרי.
במילוי הפרטים הנכם מתבקשים להקפיד על רישום דואר אלקטרוני ללא שגיאה, ולוודא כי אתם מקבלים אישור רישום לדואר האלקטרוני שרשמתם.

לבתי הספר הנרשמים לתחרות, סיסמת הפתיחה לשאלון הבחינה והנחיות המתייחסות לנוהל קיום הבחינה ישלחו אישית בדואר אלקטרוני (מספר ימים לפני התחרות) למנהל/ת בית הספר ולמורה האחראי על הבחינה .
במידה והמידע לא יתקבל בביה"ס יומיים לפני התחרות, הנכם מתבקשים ליצור קשר טלפוני עם הח"מ למספר 050-393-5115 .
בשאלות יש לפנות לדוא"ל razeli5@zahav.net.il

התלמידים שיעפילו לשלב ב' יקבלו נושאים ללימוד עצמי ורשימה של שאלות אותם מומלץ
לפתור.

שלב ב' לתלמידי י' יעסוק ברובו במכניקה ויכלול נושאים בקינמטיקה, חוקי ניוטון, תנע
ואנרגיה. שלוש שאלות יהיו מתחום האופטיקה.

התלמידים שיעברו בהצלחה את שלב ב' יוזמנו למחנה קיץ שיימשך שבועיים.

ברצוני להדגיש כי אין מניעה מתלמידי י' מצטיינים מלהשתתף גם בשלב א' של האולימפיאדה הארצית הרגילה המיועדת בעיקרה לתלמידי יא' (כפי שתלמידי כיתות י' השתתפו בשנים עבר).

אנו מקווים כי בית ספרכם יצטרף לתחרות.

---

כל טוב,

ד"ר רחלה תורג'מן

מנחה לפיזיקה

נייד: 052-6070763