כלי הערכה המאפשר לראות במבט כולל את חזון הקהילה החינוכית הלומדת ומיקומו של הקח”ל ביחס לחזון זה.
מפ”ת אמית מזמנת בחינה ובניה משותפת של תהליך התפתחות הקח”ל, וכתיבת תכנית עבודה מקצועית ומבוססת לקראת השגת התוצאות הרצויות.
מטרת מפ”ת אמית היא לסייע לכם לבנות תשתית להתפתחות הקהילה החינוכית

מפ”ת אמית כוללת בתוכה:
תיאור של קהילה חינוכית במיטבה, הבאה לידי ביטוי ב-3 זירות הפעולה – פדגוגיה (יחידת הלימוד), קבוצת ההשתייכות ומנהיגות בית ספרית.
3 ממדי התהליך – תוצאות רצויות, תהליכים ותשתיות.
כלי הערכה – שאלונים למנהל, לצוות החינוכי ולתלמידי הקח”ל.
המפה נכתבה בתהליך שיתופי יחד עם נציגים מכל הדרגים ברשת – מנהלים, מורים, תלמידים, אנשי מטה, אנשי חינוך מתוך הרשת מחוץ לה.
אנו מאמינים מאוד במפ”ת אמית ומודעים לאתגרים שהיא מציבה בפנינו.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

התחל/י לכתוב , בסיום הקש על מקש Enter לביצוע החיפוש

נגישות