מחוונים

מטרת המחוון לכוון את החוקר במענה על שאלת כללית על ידי סדר פעולות שיש לעשות כדי להגיע לתוצאה הרצויה ודוגמאות לבחינת ההשפעה. 

מודל לפיתוח לומד עצמאי
model-lepituach-lomed-atzmaei

TCAR- רפלקציה לעבודת צוות
tcar-reflexia-leavodat-tzevet

פיתוח צוותי פיתוח
pituach-tzivtei-pituach

מחוון למודל לוגי
mechvan-lemodel-logi

מחוון לקריאת ממצאי מפה
machven-lekriat-mimtzaei-mapa

מחוון מפ”ת אמית
machven-mapat-amit

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

התחל/י לכתוב , בסיום הקש על מקש Enter לביצוע החיפוש

נגישות