מודל לוגי

מחוון למודל לוגי

שיטת עבודה מכוונת תוצאות, בה המטרה למפות את התוצאה בשלוש רמות:

  • תשתיות – תחושות, בסיס החשיבה

  • תהליכים – פעולות המבוצעות להשגת התוצאה 

  • תוצאות – מידת השפעה או השינוי שאותו רוצים להשיג. 

במודל זה אנחנו משתמשים במפת אמית, בה יש שלוש זירות כאשר בכל זירות יש שש תוצאות (סה”כ 18) כאשר לכל תוצאת על יש תשתיות, תהליכים ותוצאות שהגדרנו ועל בסיס אלו אנחנו בונים תכנית עבודה להשגת התוצאות.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

התחל/י לכתוב , בסיום הקש על מקש Enter לביצוע החיפוש

נגישות