מה זה אומר?

מערכת שעות ממוצעת של תלמיד/ה מורכבת מסדרה של מקצועות המתחלפים מדי 45 דקות. אך האם זהו פרק הזמן האופטימלי ללמידה? לעיתים צורת הלמידה הזו מובילה ללמידה שטחית שאינה מצליחה לייצר העמקה באף אחד מהתחומים הנלמדים. לכן בתהליך ההתחדשות בתי חינוך רבים בוחנים מחדש את ארגון מערכת השעות הבית-ספרית.

אך חשוב לזכור כי לא די בהחלטה ללמד ביחידות זמן ארוכות יותר, אם דרכי הלמידה אינן משתנות והשיעור רק הופך מהרצאה פרונטלית של 45 דקות להרצאה של שעה וחצי (כמקובל במוסדות אקדמיים, למשל).

מודל השינוי של רשת אמי”ת הוא מודל הוליסטי שמעודד את בתי החינוך להכניס שינויים בכל אחד מששת מרכיבי בית הספר, לבחון מחדש גם את סדירויות הזמן אך גם היבטים אחרים בממד הארגוני והחינוכי, בדגש על מעבר ללמידה התנסותית, פעילה וחווייתית שתעודד את התלמידים להפוך ללומדים עצמאיים בעלי מוטיבציה פנימית ללמידה.

מערכת השעות הבית-ספרית צריכה להיבנות בהלימה למטרות שכל קהילה חינוכית לומדת הציבה לעצמה עם גיבוש החזון החינוכי ופיתוח מודל השינוי האסטרטגי שלה.

מורים/מנהלים באמי”ת? גם בביה”ס שלכם מובילים שינוי במערכת השעות? ספרו לנו כאן

מה לקחת בחשבון לפני שמתחילים?
  • הגורם המשפיע ביותר על הצלחה בהכנסת מערכת שעות חדשה: לא איזו מערכת מיושמת, אלא איזו הכשרה ניתנה למורים לקראת המעבר למערכת מסוג חדש.
  • למידה ביחידות זמן ארוכות מחייבת צמצום זמן הרצאה לטובת למידה פעילה. יש לתת לתלמידים ולמורים זמן להתנסות בכך ולהתרגל לדרכי הוראה ולמידה חדשות.
  • מומלץ לבקר בבתי”ס שבהם נעשה שינוי דומה לזה שברצונכם להוביל, כדי לראות איך זה פועל בשטח וללמוד מניסיונם. כדאי לשתף מורים ותלמידים בחשיבה לקראת השינוי.
  • החליטו מראש כיצד יוערך התהליך ומה יהיו מדדי ההצלחה: עלייה בהישגים? שיפור שביעות רצון התלמידים והמורים? מתי תתבצע הערכת השינוי במערכת השעות, איך ועל ידי מי?
מהם היתרונות?
  • מחקר מ-2014 מצא שאין הבדל בהישגים בין בתי ספר עם מערכת סטנדרטית של 8-6 רצועות זמן קצרות לבין בתי ספר עם מערכת של “בלוקים” ארוכים יותר, אך כן נמצאו הבדלים בצמצום היעדרויות ובצמצום בעיות התנהגות לטובת למידה בבלוקים ארוכים.
  • כשעוברים למערכת המבוססת על יחידות זמן ארוכות, יש אפשרות להעמיק בנושא אחד לאורך זמן, המורה פוגש/ת פחות תלמידים ביום (מעודד קשר אישי), וכל תלמיד/ה לומד/ת פחות מקצועות במקביל (פחות עומס).
  • במערכת “בלוקים”, מתבזבז פחות זמן על מעברים בין שיעורים וכתוצאה מכך יש ירידה באירועי אלימות במסדרונות.

איפה זה עובד?

מדרשת אמי”ת קמה, ירוחם

אמי”ת מעלה אדומים בנים

ישיבת אמי”ת כפר גנים, פ”ת

ישיבת אמי”ת נחשון, נחם

אמי”ת נגה,
בית שמש

אמי”ת עמיחי רחובות