מה זה אומר?

בית הספר המסורתי מארגן את התלמידים בקבוצות לפי שנת הלידה שלהם. אולם חלוקה זו אינה בהכרח מיטבית ובוודאי שאינה בלעדית. קבוצות למידה וקבוצות השתייכות שיש בהן תלמידים בני יותר משכבת גיל אחת, עשויות להוביל ליצירת חיבורים חברתיים מגוונים ולקדם הן את הצעירים הן את הבוגרים בקבוצה.

תלמידים שבקבוצת השווים שלהם מרגישים חוסר ביטחון לימודי או חברתי, עשויים לקבל חיזוק כאשר הם מתפקדים כבוגרים בקבוצה רב-גילית. לחילופין, תלמידים צעירים בעלי יכולות גבוהות, שבקבוצת השווים שלהם חווים לעיתים שעמום ותסכול, עשויים לחוש מאותגרים יותר בקבוצה שבה יש לצידם ילדים גדולים מהם.

הרב גילאיות יכולה לבוא לידי ביטוי בשגרה הבית ספרית בשיעורים הרגילים במרחבי הלמידה, או בחוגים שונים ובקורסי בחירה המתקיימים בבית הספר. כמו כן, היא יכולה להתקיים בפעילויות חברתיות שונות (כגון טיולים שנתיים למספר שכבות גיל ביחד), או בביסוס סדירות שבה תלמידים בוגרים חונכים צעירים מהם בשעות קבועות לטובת עזרה במשימות לימודיות או ליצירת קשר אישי ומשחק משותף.

מכל מקום, רב גילאיות מטשטשת את הפער בין בית הספר לעולם האמיתי שמחוצה לו – שהרי במציאות רוב המסגרות החברתיות, הלימודיות והתעסוקתיות אינן ממיינות את החברים בהן לפי שנת הלידה שלהם.

מורים/מנהלים באמי”ת? גם בביה”ס שלכם מיישמים למידה רב-גילית? ספרו לנו כאן

מה לקחת בחשבון לפני שמתחילים?
  • במעבר ללמידה רב גילאית יש פוטנציאל גדול לגמישות מערכתית וחינוכית: ניתן להציע מבחר גדול יותר של שיעורי בחירה שמותאמים לכמה שכבות גיל, וכך נוצרים קשרים חברתיים מגוונים בין ילדים בגילאים שונים שיש להם תחומי עניין משותפים.
  • ניתן להתנסות ברב גילאיות בשלב הראשון בקורסי בחירה שונים, ובהמשך לשקול הכנסה של רב גילאיות גם למקצועות הליבה (מתמטיקה, אנגלית, שפה).
  • שימוש באמצעים טכנולוגיים יכול לתרום רבות לניהול הלמידה בקבוצות רב גילאיות, שכן הוא תומך בלמידה עצמאית המותאמת לקצב האישי של כל תלמיד ותלמידה.
  • בתכנון תהליך השינוי האסטרטגי הבית-ספרי, חשבו: האם אתם רוצים לשלב התנסות בלמידה רב-גילית? באיזה היקף? האם תרצו ליצור כיתות אם רב-גיליות? לקיים שיעורים רב-גיליים רק בתחומים מסוימים? האם תרצו לשתף את התלמידים עצמם בחשיבה על הנושא לקראת ההתנסות?
מהם היתרונות?
  • בלמידה בקבוצות רב-גיליות הצעירים מקבלים מוטיבציה מהגדולים והגדולים מעמיקים את הידע שלהם על ידי תמיכה בצעירים.
  • למידה רב-גילית משתלבת היטב עם למידה עצמאית במרחב פתוח, שבה התלמידים עובדים בקבוצות ומסייעים זה לזה: בעוד המור/ה יכול/ה להתפנות לעזור באופן צמוד יותר למי שנזקקים לכך, אחרים יכולים לקבל עזרה מתלמידם בוגרים בקבוצה.
  • בבתי ספר שמיישמים למידה רב-גילית נוצרת בדרך כלל אווירה משפחתית וקהילתית יותר, ומקודמים ערכים של סובלנות, אמפטיה, קבלת השונה וחברות.
  • למידה רב-גילית עשויה לאפשר גיוון רב יותר במערכת השעות כשרוצים להציע לתלמידים יותר בחירה בלמידה.

איפה זה עובד?

אמי”ת מרכזים טכנולוגיים, ירושלים

אמי”ת עירוני ו’, חיפה

כפר הנוער אמי”ת פ”ת

ישיבת אמי”ת נחשון, נחם

אולפנית אמי”ת אור עקיבא

אמי”ת מקיף דתי, באר שבע