מה זה אומר?

במודל מנהיגותי, מנהל/ת בית החינוך מעודד/ת ומאפשר/ת צמיחה אישית ומשותפת, עצמאות מקצועית וביטוי של היכולות והשאיפות של כל אחד מהחברים בקח”ל. מנהיגות מאפשרת, לעומת מנהיגות היררכית, עשויה לבוא לידי ביטוי במספר רבדים בתרבות הבית-ספרית:

 1. שיתוף מורים בתהליכי הניהול
  – המורים מרגישים שהם שותפים לניהול ושיש להם השפעה על הנעשה בבית החינוך
  – כלל המורים מעורבים בתהליכי קבלת החלטות
  – המנהל/ת פתוח/ה לדעות של אחרים ומגבה את החלטותיהם
 2. יצירת אווירה המעודדת יוזמות
  – עידוד חשיבה יצירתית
  – פתיחות לריבוי זוויות ראייה
  – הפגנת סקרנות ואופטימיות
 3. מתן אוטונומיה למורים
  – הבעת אמון במורים וביכולותיהם
  – האצלת סמכויות למורים
  – הובלת תהליכים מרכזיים תוך הימנעות מהתערבות יזומה
 4. יחסים בינאישיים של המנהל/ת עם הצוות
  – יחס אישי, התחשבות, תשומת לב
  – יצירת אווירה המעודדת את הצוות לפנות אל המנהל/ת גם בנושאים אישיים
 5. שיתוף תלמידים והורים בתהליכי קבלת החלטות בבית החינוך
  – עידוד יוזמות המגיעות מהתלמידים בנושאים שונים
  – גישה פרו-אקטיבית ביחס לשיתוף ההורים בנעשה בבית החינוך

מורים/מנהלים באמי”ת? גם בביה”ס שלכם מיישמים מנהיגות מאפשרת? ספרו לנו כאן

מה לקחת בחשבון לפני שמתחילים?

במחקר של יחידת ההערכה נמצא, כי ככל שמנהל/ת נתפס/ה כמנהיג/ה, יותר מאשר כמנהל/ת, כך הוא או היא תוארו על ידי צוות המורים כמאפשרים יותר. עקרונות למימוש מנהיגות מאפשרת:

 • משתפת את כל השותפים בחזון מעורר השראה.
 • מתמקדת בתהליכי עבודה, ביחסים בין אישיים, ביחסים בין קבוצתיים ובתוצאות – להצלחה רב ממדית.
 • מעודדת יזמות וחשיבה ביקורתית.
 • מערבת עובדים ליצירת מחויבות באסטרטגיות, בטקטיקות ובתוצאות.
 • מעצבת דרכי פעולה בדרך משתפת ואפקטיבית כדי שיוזמות השינוי תמומשנה בהצלחה.
 • בונה הסכמה בין בעלי עניין שונים ליישומן היעיל של החלטות.
מהם היתרונות?
 • כשמנהל/ת בית החינוך פועל/ת במודל של מנהיגות מאפשרת, הצוות מרגיש עידוד לצמיחה אישית ומשותפת, לעצמאות מקצועית ולביטוי של היכולות והשאיפות של כל אחד ואחת.
 • בתרבות בית-ספרית של מנהיגות מאפשרת, המורים מפתחים תחושת בעלות על תהליך השינוי הבית-ספרי ומרגישים שהוא “שלהם” בה במידה שהוא מובל על ידי המנהל/ת.
 • מנהל או מנהלת שפועלים במודל של מנהיגות מאפשרת, מהווים דוגמה למורים שהופכים למנהיגים מאפשרים בכיתותיהם, ואלו מהווים דוגמה לתלמידים שמסגלים לעצמם בתורם דרכי פעולה של מנהיגות קשובה, משתפת ומצמיחה.

איפה זה עובד?

אמי”ת

אמי”ת

אמי”ת

אמי”ת

אמי”ת

אמי”ת