Ignite (להצית, להדליק) היא מתודה שמטרתה לסייע לתלמידים או למורים לבנות מצגת קצרה ועניינית, המאפשרת התמקדות בנקודות המרכזיות והחשובות בלבד, שנועדו להצית עניין בקרב השומעים ולחבר אותם לנושא. מורים יכולים להשתמש בה לפתיחת נושא לימודי ותלמידים להצגת פרויקט שהם עובדים עליו (בעיקר בלמידה מבוססת פרויקטים: PBL).

רקע: אירוע ה-Ignite הראשון התקיים בסיאטל ב-2006. מאז התקיימו מאות אירועים דומים בעולם שבהם אלפי אנשים שיתפו רעיונות ויוזמות כדי לעורר עניין בפרויקטים שלהם ולקבל משוב מעמיתים מקהלים שונים. העובדה שהמציג צריך להגביל את עצמו ל-20 שקופיות בלבד המתחלפות אוטומטית מדי 15 שניות, מחייבת אותו להיות ממוקד ומדויק בדבריו.

זמן: 8 דקות – 5 למציג + 3 למשוב.
תחומי תוכן מתאימים: כל תחום תוכן שהוא.
מיומנויות המאה ה-21 הבאות לידי ביטוי: תקשורת, יצירתיות, אוריינות לשונית, עמידה מול קהל.

שלבי הפעילות
א.
התלמידים מקבלים מהמורה קישור לתבנית, כותבים את התוכן אותו הם רוצים להציג ומתאימים אותו ל-20 שקופיות. השקופיות בתבנית ה-Ignite מתחלפות באופן אוטומטי לאחר 15 שניות ולכן על המציג לתכנן היטב את התכנים ולתזמן בצורה מדויקת את מה שירצה להראות ולומר בכל שקופית. זה הזמן לעבוד עם הכיתה על כללי הכנת מצגת: מבנה הרצאה נכון, מידת השיתוף של קהל השומעים, בניית שקופית נכונה, תמונה כתחליף לטקסט, כמות מקסימלית של טקסט בשקופית, הצגת גרפים וטבלאות ועוד. חשוב להקצות לתלמידים זמן לתרגול הפרזנטציה שלהם כדי שיתנסו בעמידה בזמנים.

ב. כל תלמיד או קבוצת תלמידים מציגה את הפרזנטציה שלה, האורכת 5 דקות בדיוק. בסיום כל הצגה מוקדשות עד 3 דקות למשוב הניתן על ידי השומעים, העוסק הן ביכולת הוורבאלית של המציג, בעמידה מול הקהל, בשפת הגוף, במידת הביטחון שלו וכדומה, והן בתכני ההצגה – הארות, הערות והצעות. חשוב להנחות את התלמידים להתחיל ממשוב חיובי, וללמדם כיצד נותנים משוב בונה שלא יישמע שלילי יתר על המידה.

ג. התלמיד/ים מנתחים את המשובים שקיבלו ועושים בהם שימוש להמשך העבודה על הפרויקט שלהם או על הנושא הנלמד.

כלים טכנולוגיים רלוונטיים: לתבנית Ignite להורדה לחצו כאן.
מאמר באנגלית
: הדרך המהירה ביותר להכין מצגת Ignite
אתר: Ignite Talks למציאת אירועים בעולם