מנהיגות מאפשרת היא הדרך שלנו להובלת שינוי תרבותי בבתי הספר של הרשת באמצעות עידוד תהליכי התפתחות אישיים, התאמת הלמידה ללומדים ובנייה והובלה של קהילות לומדות. זוהי תפיסת מנהיגות המזמנת מפגש מתמיד בין מנהיגים ממונים בעלי סמכות לבין מנהיגים הצומחים מלמטה שמעוניינים להשפיע על הארגון, לקדם אותו ולפעול בתוכו. זוהי מנהיגות נוכחת ומובילה