מבתי חינוך לקהילות חינוכיות לומדות

בבית הספר המסורתי שגרת ההוראה מתקיימת בין ארבעה קירות, בדלתיים סגורות, כאשר כל מורה עומד בבדידות מול תלמידיו. גם התלמידים, אף שהם נמצאים עם חבריהם בין כותלי הכיתה, נדרשים רוב הזמן לשבת בשקט, להקשיב לדברי המורה ולשנן את החומר כל אחד לעצמו.

בית הספר העתידי על פי החזון שלנו שואף לשנות את התמונה הזו: יהיו בו קהילות של תלמידים שילמדו ביחד, קהילות שיתאפיינו במעורבות גבוהה של התלמידים שייקחו אחריות על הלמידה שלהם עצמם ויישמו בפועל למידה עצמאית מתוך מוטיבציה פנימית. כדי לעודד למידה פורצת גבולות של תלמידים בגילאים שונים, על המורים להוות מודל לחיקוי על ידי כך שיתנו דוגמה אישית בהיותם שותפים ללמידה מתמדת בקהילות מקצועיות לומדות משל עצמם.

לקהילת המורים בכל בית חינוך יש אוטונומיה לעצב מחדש את כל מרכיבי בית הספר שלה, בהלימה לערכי הרשת. בכל בית חינוך מתבססת רשת של קהילות לומדות, ובהן עוסקים המורים בשלל נושאים על פי בחירתם – הגדרה מחודשת של תחומי הדעת הנלמדים, בחינת הרלוונטיות וההתאמה של דרכי הלמידה ושל אופני ההערכה למציאות העכשווית, בירור וגיבוש זהות קהילתית כציר מרכזי לעיצוב כל הממדים הארגוניים של בית החינוך ועוד.

השיח הדיאלוגי והשיתוף ההדדי בקבוצת הלמידה הקטנה מהווים ציר מרכזי בפעילותן של הקהילות החינוכיות הלומדות. המורים שותפים לתהליכי התפתחות אישיים וקבוצתיים, בקבוצות למידה שנפגשות בסדירות קבועה במהלך השנה כחלק מהשגרה הבית-ספרית.

אמי”ת בחרה בעקרון הפעולה של ייחודיות הקהילה החינוכית הלומדת כמרכיב מרכזי בהבניית תהליך השינוי שהרשת מובילה. היעד שהצבנו לעצמנו הוא שעד שנת 2020 (שנה”ל תשפ”א) כל בתי החינוך של הרשת יהיו בתהליכי עומק מתקדמים לקראת הפיכתם לקהילות חינוכיות לומדות, ויעברו שינוי משמעותי בכל ששת מרכיבי בית הספר, תוך דגש על שינוי בפועל של המעשה החינוכי והפדגוגי, שינוי שתהיה לו נראות בולטת בסדר יומם של תלמידים ומורים.

Error: Contact form not found.

רוצים לקבל מאיתנו עדכונים על חדשנות בחינוך? הירשמו כאן

רוצים לקבל מאיתנו עדכונים על חדשנות בחינוך? הירשמו כאן

Error: Contact form not found.