In דרכי למידה

לנהל דיון קבוצתי זו משימה לא פשוטה. להפוך את הדיון למקדם למידה משמעותי זו משימה מסובכת פי כמה. כדי להפוך את השיח הכיתתי לפרודוקטיבי, יש לאפשר לתלמידים לשוחח זה עם זה בזוגות, בקבוצות קטנות ובמליאה לעיתים מזומנות. אחת הדרכים להתנסות בכך היא שימוש במשימת האקווריום (Fishbowl). שיטה זו מעודדת תלמידים להביע את דעתם ולקבל החלטות, ומאפשרת למספר רב של תלמידים לבוא לידי ביטוי בשיח הכיתתי ולהתנסות בלמידה פעילה. ההתבוננות בתלמידים אחרים כאשר הם מנהלים דיון, מספקת לצופים הזדמנות לרפלקציה ולהסקת מסקנות. 

זמן: כחצי שעה.
תחומי תוכן מתאימים: המתודה מאפשרת לתרגל דיון משמעותי העוסק בשאלות פתוחות או מצומצמות, במגוון נושאים ומקצועות.
מיומנויות המאה ה-21 הבאות לידי ביטוי: חשיבה ביקורתית, מתן משוב, קיום דיון.

הכנה
המנחה יסביר לקבוצה מהי מטרת הדיון ומהם הקריטריונים לדיון מוצלח. לדוגמה – הגעה להבנה בקבוצה, חלוקת משימות בין חברי הקבוצה, האזנה אקטיבית, מתן כבוד לדעות של הזולת, גילוי יצירתיות, מתן הזדמנות שווה לכל חברי הקבוצה לבוא לידי ביטוי וכדומה.

ניתן להחליט מראש מי יהיו התלמידים שישבו באקווריום, ולאפשר להם להתכונן לכך. אפשרות אחרת היא לתת לכל התלמידים להתמודד עם שאלת הדיון באופן אישי או בזוגות, ולאחר שכתבו לעצמם הערות, שאלות והצעות לפתרון, לבחור זוג או קבוצה שמוכנים לשבת במרכז ולהוות דוגמה ממנה ילמדו כולם. הדיון יכול להתנהל סביב שאלה פתוחה, סביב מאמר או נייר עמדה שנלמד בכיתה, בעקבות חידה, אתגר מתמטי וכדומה.

שלבי הפעילות
א. התלמידים שהתנדבו לשבת באקווריום, או שהתבקשו על ידי המורה לעשות זאת, ישבו במרכז החדר כשיתר התלמידים יושבים או עומדים סביבם. יש להזיז את הריהוט בכיתה בצורה מתאימה ולוודא שכל הצופים באקווריום רואים ושומעים היטב את מה שמתרחש במרכזו.

ב. המנחה יזכיר לקבוצה מהו נושא הדיון, ומהן המטרות שנקבעו לדיון זה (למשל: מתן כבוד לאחרים, הגעה להבנה משותפת ועוד).

ג. תלמידי הקבוצה דנים בנושא. יתר התלמידים צופים, שומרים על השקט וכותבים לעצמם הערות תוך כדי האזנה; ההערות יתייחסו לדברים שאהבו בהתנהלות הדיון, למהלכו ולתגובות החברים, וכן נקודות שלדעתם היה על חברי הקבוצה להתנהל בהן אחרת.

ד. בסיום הדיון, חברי הקבוצה יבצעו רפלקציה עצמית לגבי תחושותיהם ביחס לדיון שהתקיים. לאחר מכן הצופים יקבלו אף הם את רשות הדיבור ויתבקשו להתייחס לדיון בהסתמך על ההערות שרשמו לעצמם במהלכו.

ו. לאחר מכן אפשר לתלות פלקט מרכז שעליו ידביק כל צופה שני פתקונים עם ההערות המשמעותיות ביותר שכתב לעצמו לאורך הדיון. רצוי להזמין את התלמידים להדביק פתק אחד מכל סוג: דבר-מה שאהבתי במהלך הדיון, ודבר-מה שהייתי מציע/ה לחברי הקבוצה לשים לב אליו ולשפר לקראת הפעם הבאה.

לאחר הפעילות
חברי הקבוצה ייעזרו במשוב שקיבלו מהצופים, והמנחה יחליט האם המטרות הושגו או שיש להתייחס לאותן מטרות גם בדיון הבא. ככל שהכיתה תתנסה במתודה לאורך זמן, כך יטמיעו התלמידים את המיומנויות החברתיות הדרושות להפעלה מוצלחת שלה.

בסרטון כאן אפשר לראות מורה למתמטיקה בבי”ס יסודי שמשתמש בשיטת האקווריום בכיתה כדי לפתח אצל התלמידים כישורים חברתיים ומיומנויות שיח והקשבה:

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=cFr9iLY7zdc[/embedyt]

למאמרים נוספים על מתודות שמעודדות למידה פעילה בכיתה