קהילות חינוכיות לומדות – כפרי נוער ופנימיות Copy

מסגרות אלו נבנו בהתאם לתפיסה הטיפולית והחינוכית של אמית, בתפיסת המבנה המשפחתי.

הם מהווים מקור גאווה ותקווה לתלמידים מכל רחבי הארץ, הזוכים לשילוב מיטבי בין חינוך אישי חם ואוהב להתקדמות לימודית ופיתוח מצוינות אישית.