תרומה לכתיבת ספר תורה – כפר הנוער אמית פתח תקוהכתיבת ספר תורה לכפר הנוער אמית פתח תקוה

תרומה לכתיבת ספר תורה – כפר הנוער אמית פתח תקוהכפר הנוער פת

“יחד שבטי ישראל”
ובפרט בימים אלו למען אחדות ישראל,
אין אדם שאין לו אות בספר התורה,
ברצוננו שכל באי קהילת הכפר מאז ועד היום יהיו שותפים בעשיה זו.

איש אשר ידבנו ליבו.
חניכים וחניכות, בוגרים ובוגרות, משפחות הכפר,
קהילת הכפר מאז ועד היום וידידי הכפר בעבר ובהווה

לתרומה – אנא בחרו את האפשרות הנוחה לכם ביותר.

התרומות לעמותת נשי אמי”ת מוכרות לפי סעיף 46א’ לפקודת מס הכנסה

תרומה בסך 10,000 ש"ח עבור עשרת הדברות

תרומה בסך 25000 ש"ח עבור חומש

אחר