רֶשֶׁת אמית

אֲתַר לְבָתֵּי הַסֵּפֶר הַיְּסוֹדִיִּים

חַג הַפֶּסַח-עֶשֶׂר הַמַּכּוֹת

עֶשֶׂר הַמַּכּוֹת