רֶשֶׁת אמית

אֲתַר לְבָתֵּי הַסֵּפֶר הַיְּסוֹדִיִּים
חַג הַפֶּסַח – הַהֲכָנוֹת לַחַג