אֲתָר לְבָתֵּי הַסֵּפֶר הַיְסוֹדִיים
חַג הַסֻּכּוֹת