שלב המחקר


שלב כתיבת העבודה


נהלים טכניים בכתיבת העבודה

תפקיד המנחה (מורה מלווה)  בעבודת החקר


מאגרי מידע תורניים לשימושכםשמוש יעיל באתר ספריא

*חלק מהדברים הכתובים כאן נלקחו מדבריו של הרב ידידיה הכהן – מוביל תחום חקר בתחום מחשבת ישראל

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

נגישות