קישורים וכלים

 In

מקראות גדולות באתר “על התורה”: מהדורות טובות של הפרשנים והעתקה נוחה לקובץ: https://mg.alhatorah.org/ (כדאי לגלול עד למטה, יש בקישור גם סרטון הדרכה והפנייה לציר זמן ומידע על הפרשנים).

ב”מקראות גדולות הכתר” הפרשנים עם סימני פיסוק ברורים, כולל סימני שאלה:
https://www.mgketer.org/mikra/1/1/1/mg/0

 מאמרים בנושא פרשנות, אתר דעת:
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/parshanut_hamikra/

 

התחל/י לכתוב , בסיום הקש על מקש Enter לביצוע החיפוש