דוגמא-13

 In
    • מקומו של דור הפלגה ברצף הדורות שבין נוח לאברהם כהרחבה בתוך רשימות היחס.
    • הבנת הבחירה באברהם ויצירת עם סגולה על רקע ההתנהלות של הדורות שלפני אברהם.

התחל/י לכתוב , בסיום הקש על מקש Enter לביצוע החיפוש