דוגמא 1.

 In

השוואה מתבקשת שכבר חז”ל מצביעים עליה היא ההשוואה בין דור הפלגה לדור המבול.

  • הבסיס להשוואה הוא הדמיון שבין שני סיפורים של עונש משמים על מעשי אנוש, שניהם כחלק מתולדות ראשית האנושות, ומקיפים את כל בני האדם.
  • אחרי הצדקת ההשוואה וההתרשמות משני המקורות, ניתן לקבוע קריטריונים להשוואה: מה היה החטא? האם התורה מפרטת במה חטאו? מה העונש?  האם יש מי שלא נענש?  ועוד.
  • הסקת המסקנות מההשוואה נובעת מתוך הדיוק בהבדלים ומשמעותם: לדוגמה, השוואת אופי החטא וחומרת העונש עשויה להוביל לתובנות בנוגע להבדל שבין עבירות שבין אדם לחברו ועבירות שבין אדם למקום. מסקנה נוספת עשויה להתייחס לכוחה של אחדות בין בני האדם, בניגוד לחברה שמבוססת על פגיעה אישית זה בזה.

התחל/י לכתוב , בסיום הקש על מקש Enter לביצוע החיפוש