דוגמא מס’ 6

 In
  • אבן עזרא, כבלשן, מתייחס לניקוד של אֶחָת בפסוק אל”ף בסגול, ולא בפתח.
  • רמב”ן, כדרכו, פותח את הפרשה בהבאת ההסברים של רש”י ושל אב”ע לחטאי דור הפלגה, מתייחס לדברי חז”ל, ורק אחר כך מביא את דעתו.
  • שד”ל, בם המאה ה-19 שעסק גם במחקר אקדמי, מתייחס לממצאים הארכיאולוגיים מבבל, וכן לדעת הבלשנים בנוגע לזהותה של שפה קדומה אחת לכל האנושות.

 

התחל/י לכתוב , בסיום הקש על מקש Enter לביצוע החיפוש