דוגמא מס’ 4

 In

פרשנים שונים הציעו הסבר לחטא של בוני המגדל, כל גישה מתבססת על היבט אחר בפסוקים, לדוגמה:

  • בראשית רבה ל”ח:  ר’ יוחנן אמר: “ודברים אחדים” – שאמרו דברים חדים על: “ה’ אלהינו ה’ אחד” (דברים ו’, ד) (במדרש דעות נוספות, וגם רש”י הולך בעקבותיהם).
  • פרקי דרבי אליעזר כד: ר’ פנחס אומר: לא היו שם אבנים לבנות את העיר ואת המגדל, ומה היו עושין? היו מלבנים לבנים ושורפים אותם, כיוצר חרש, עד שבנו אותו גבוה כשבעה מילין …. ואם נפל אדם ומת לא היו שמים לבם עליו, ואם נפלה לבנה היו יושבין ובוכין ואומרין: מתי תעלה אחרת תחתיה.</li
  • רשב”ם: לפי שצום הק’ פרו ורבו ומלאו את הארץ, והם בחרו להם מקום לשבת שם ואמרו פן נפוץ, לפי’ הפיצם משם בגזרתi.
  • ספורנו:  “נעשה שם”, עבודה זרה שתהיה במגדל, ויצא בכל המין האנושי שם גובה מקומה וגודל עירה, באופן שתחשב אלהי האלהים אצל כל בני האדם, ואליה ידרשו כלם.</li
  • פרשנים מודרניים (קאסוטו ועוד) קושרים בין מגדל בבל למבני ה”זיקוראט” שנמצאו בבבל העתיקה.

התחל/י לכתוב , בסיום הקש על מקש Enter לביצוע החיפוש