הורים – ללא הזדהות
https://nemalaplus.net/aws/61402798129e3

תלמיד – הזדהות עם ת.ז
https://nemalaplus.net/aws/6140280069945

מורה – הזדהות עם ת.ז
https://nemalaplus.net/aws/6140280352899