0

קישורים וכלים

רקע היסטורי, גיאוגרפי (מפות איזוריות) ועוד באתר מקראנט (בגישה מחקרית):https://mikranet.cet.ac.il/pages/sub.asp?item=904 מפה מקראית באתר "התנ"ך" של מכללת הרצוג, ניתן להציג על המפה [...]

0

דוגמא 3.

בהקשרו של מגדל בבל העלו רבים את ההשוואה למגדלי ה"זיקוראט" מגדלים עצומים שנמצאו באזור בבל, וששימשו כחלק מעבודת האלילים. ההשוואה למגדלים הללו יכולה ללמד על הרקע הריאלי של הסיפור, וגם […]

0

דוגמא 2.

פרשנים שונים מסבירים את המילים "וּדְבָרִים אֲחָדִים"  (פס' א)      איסוף תשובות שונות:רש"י מביא כמה פירושים מבראשית רבה, וביניהם: דבר אחר: ודברים אחדים – על יחידו של עולם…. [...]

0

דוגמא 1.

השוואה מתבקשת שכבר חז"ל מצביעים עליה היא ההשוואה בין דור הפלגה לדור המבול. הבסיס להשוואה הוא הדמיון שבין שני סיפורים של עונש משמים על מעשי אנוש, שניהם כחלק מתולדות ראשית […]

0

קישורים וכלים

מקראות גדולות באתר "על התורה": מהדורות טובות של הפרשנים והעתקה נוחה לקובץ: https://mg.alhatorah.org/ (כדאי לגלול עד למטה, יש בקישור גם סרטון הדרכה והפנייה לציר זמן ומידע על הפרשנים). [...]

0

דוגמא מס' 6

אבן עזרא, כבלשן, מתייחס לניקוד של אֶחָת בפסוק אל"ף בסגול, ולא בפתח. רמב"ן, כדרכו, פותח את הפרשה בהבאת ההסברים של רש"י ושל אב"ע לחטאי דור הפלגה, מתייחס לדברי חז"ל, ורק [...]

0

דוגמא מס' 5

פירוש רשב"ם, המבוסס על היחסים בתוך הפסוקים עצמם בין החשש "פֶּן-נָפוּץ" (פס' ד) לעונש "וַיָּפֶץ ה' אֹתָם" (פס' ח), ומתייחס גם לציווי לאדם מתחילת הספר "וּמִלְאוּ [...]

0

דוגמא מס' 4

פרשנים שונים הציעו הסבר לחטא של בוני המגדל, כל גישה מתבססת על היבט אחר בפסוקים, לדוגמה: בראשית רבה ל"ח:  ר' יוחנן אמר: "ודברים אחדים" – שאמרו דברים חדים על: "ה' […]

0

דוגמא מס' 3

הקביעה של רש"י שדבר ה' "וְעַתָּה לֹא-יִבָּצֵר מֵהֶם כֹּל אֲשֶׁר יָזְמוּ לַעֲשׂוֹת" הוא תמיהה נותנת מענה לקושי בהבנה שה' קובע עובדה: היתכן שלא יבצר מהם לבנות מגדל שראשו בשמים? שאכן [...]

0

דוגמא מס' 2

רש"י לפסוק ה אומר: אשר בנו בני האדם – למה נאמר, אלא בני מי, שמא בני חמרים וגמלים. אלא מה תלמוד לומר: בני האדם – בני אדם הראשון שכפה את […]

page 1 of 4