דוגמא מס’ 2

 In

רש”י לפסוק ה אומר: אשר בנו בני האדם – למה נאמר, אלא בני מי, שמא בני חמרים וגמלים. אלא מה תלמוד לומר: בני האדם – בני אדם הראשון שכפה את הטובה ואמר: האשה אשר נתתה עמדי (בראשית ג’:י”ב), אף אילו כפו טובה במי שהשפיעם טובה והמליטם מן המבול.

    • רש”י פותח בשאלה: למה נאמר? וממשיך לשאול “אלא בני מי? שמא בני חמורים וגמלים?” ומסיים “אלא מה תלמוד לומר?”
    • רש”י עונה שהם מכונים “בני אדם הראשון” שהיה כפוי טובה, וגם הם כפויי טובה.
    • רש”י מסביר כחלק מהתשובה מהי כפיות הטובה: אדם שאמר אחרי החטא “האשה אשר נתתה עמדי”- האשים את ה’ על נתינת האישה במקום להודות. ובוני המגדל שניצלו מהמבול, ובנו מגדל במקום להודות.
    • המילים “אשר נתת עמדי” הן ציטוט שצריך להכיר את ההקשר שלו.
Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

התחל/י לכתוב , בסיום הקש על מקש Enter לביצוע החיפוש