דוגמא-10-1

 In
  • מבנה אומנותי מתבסס לא רק על השתלשלות התוכן, אלא גם על ביטויים מקבילים בפסוקים מקבילים, וכך נוצר בפסוקי מגדל בבל מבנה כיאסטי.
    ניתן לראות מבנה כזה במאמרה של אילה פז באתר מקראנט
Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

התחל/י לכתוב , בסיום הקש על מקש Enter לביצוע החיפוש