תכנים חוץ תנ”כים

ריאליה מקראית– שילוב של מפות, ממצאים ארכאולוגיים, צילומי פרחים ומטבעות המוזכרים בפרק. באתר התנ”ך הממלכתי ניתן למצוא התייחסות כזו בכל יחידת לימוד. מיקום וצילומים עכשוויים של מקומות [...]

פרשנים ומדרשים

נבחר לשלב פרשנים ומדרשים בהתאם לנדרש לבגרות או המחזקים את הרעיונות שחשוב לנו להעביר ביחידה. שימו לב שהלמידה מבוססת בעיקר על המקרא עצמו. בהבאת מדרשים יש להשוות בין המדרש והפשט ולראות על בסיס מה [...]

יחידת הפרקים

בלימוד תנ”ך חשוב לנו ללמד יחידת תוכן שלמה מבחינה רעיונית. איננו צריכים להיצמד לחלוקת הפרקים, אלא לקבץ יחד מספר פרקים לכדי יחידה ארוכה הוליסטית המאוגדת סביב רעיון גדול. לאחר הגדרת יחידת [...]