פרשנות

1.     הבנת המילים: היכרות עם המילים, המונחים וראשי התיבות שהפרשן משתמש בהם. 2.     זיהוי חלקי הפירוש: הבחנה בין שאלה לתשובה בתוך דברי הפרשן, היכולת לזהות את עיקר התשובה להבחין בינה ובין ראיות או [...]