סביבה

שלב ההצתה שלב זה הוא המפגש הראשוני של התלמיד עם הרעיון דרכו ילמד תוכן השיעור. שלב שצריך לעורר את סקרנותו של הלומד, להזמין ללמידה.