שבעים וארבע למדינת ישראל – נשיאים וראשי ממשלה על ציר הזמן