מטרת הפעילות: התלמיד יציב לעצמו יעדים ומטרות לקראת השנה החדשה וישתף את חבריו בהם,
באמצעות קלפים מעודדי שיח מעולם התמרורים.

משך הפעילות: 15-30 דקות

מותאם לגילאי:  14 ומעלה

מס' משתתפים: 6-30

ציוד נדרש: קלפי תמרורים מודפסים וגזורים
(מצורף נספח להדפסה)

הנחיות:
המשתתפים ישבו במעגל כאשר במרכזו יונחו קלפי התמרורים.
כל תלמיד יבחר בתורו תמרור וישתף את הסובבים בהתאם להנחיה שעל הקלף.

אפשרות נוספת לביצוע הסבב:
כל תלמיד יבחר קלף מתוך ערמת הקלפים, מבלי שרואה את תוכן הקלפים
וישתף את חבריו מבלי שבחר מראש את התמרור וההנחיה.

Leave a Comment

צור קשר

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

נגישות