כולנו מכירים את המילה פדגוגיה, אך האם פעם חשבנו מה משמעות מילה זו?
בעברית פדגוגיה משמעותה  הובלת ילד.
כולנו נדרשים להוביל את תלמידנו – ילדנו בתוך הקבוצה הלומדת.

כיצד עושים זאת? איך מובילים ילד לצמיחה והתפתחות אישית המתאימים דווקא לו?
בשנים האחרונות התפחתה ברשת אמית פדגוגיה חדשנית:
הוראה בקהילות חינוכיות לומדות ובתוך מרחבי למידה שאינם מאפשרים הוראה פרונטלית מסורתית.

שינוי זה מחייב כל מורה לשנות את תפקידו ולרכוש מיומנויות של  התבוננות ושיחה עם התלמיד
על תהליך הלמידה שלו.
שאלות חדשות כמו “במה אתה טוב, כיצד אתה מתכנן את הלמידה שלך בצורה יעילה,
מה המטרות שלך ביחידת הלימוד הקרובה” 
הן חלק מהותי מתהליך הלמידה השלם של המורה והתלמיד .
כהשלמה חשובה להתפתחות זו עלינו להיות פדגוגים, כלומר מסוגלים להוביל כל תלמיד להתפתחות האישית שמתאימה לו.
בחלום שלנו כל מורה הוא מומחה בתחום ההוראה שיודע ללמד בשיטות למידה חדשניות המתאימות
למיומנויות המאה ה 21 , ויחד עם זה הוא גם מבין ומכיר את נפשו של כל תלמיד
ויודע כיצד להביא אותו למיצוי יכולותיו וכישוריו השונים.
מערכת החינוך מזמינה כל תלמיד לאתגרים שונים כמו מיצוי הישגיו, למידה אינטנסיבית ,
פיתוח קשרים חברתיים, ועוד.
ולכל אלו היינו רוצים להיות לדמות משמעותית עבור התלמיד בהתפתחות שלו .

Start typing and press Enter to search