למה זה חשוב? איזה צורך זה משרת?

מודעות עצמית היא בסיס להתנהלות מאוזנת בחיים. אדם המודע לרצונותיו כוחותיו ומעשיו, יוכל “לנהל’ את חייו באופן שלם יותר.
אנו כסוכנים המתווכים לתלמידים את החיים עצמם- תפקידנו לייצר באופן יומיומי הזדמנויות בהן התלמיד מתבונן אל התנהלותו ולומד את עצמו.
אך לא רק על התנהלותו: היינו רוצים ומבקשים שהתלמיד יעמוד על כוחותיו ומשאביו, על נטיותיו ורצונותיו ויוכל, מצד אחד- להסתייע בכוחות שלו ובסובבים אותו לרסן התנהגויות לא רצויות (לדבר את ההתנהגות שלו), ומהצד השני- לבחור את אפשרויות הלמידה, נושאי הלמידה ואופני הלמידה בצורה הנכונה והמתאימה לו.

כיצד זה בא לידי ביטוי?

כאשר המורים שמים דגש על תהליכי מודעות עצמית, גם מערך השיעור וגם מהלך השיעור- משתנים:

 • בתוך השיעור ישנם תהליכים לימודיים המעודדים ו/או מצריכים, באופן ישיר או עקיף, את התלמידים להתבונן על עצמו. למשל, שאלות הנוגעות לעמדה הרגשית שלו כלפי מה שלמד.
 • במהלך השיעור המורה מכוון את התלמיד לשים לב למה שעובר עליו. למשל, שיחה קצרה על הקושי להתרכז, או על התנהגות שאינה הולמת במרחב.
 • השיעור נבנה באופן המאפשר אינטראקציה בין התלמידים, תוך שהמורה מאפשר לאינטראקציה להתפתח באופן ספונטאני.
 • השיעור מסתיים בתהליך רפלקטיבי על חווית הלמידה.
 • המורים (גם המקצועיים!) מקיימים סדירויות של מפגשים אשר דנים בנושאים אישיים ורגשיים.

  סרטונים וקישורים מומלצים

  כלים, סדנאות ותרגילים

   

כלים למודעות עצמית

Start typing and press Enter to search