מטרת הקורס:
-מסע לאוצרות התפילה דרך התבוננות וחוויה
-לימוד מעורר השראה וכלים מעשיים
-כל משתתף מקבל סידור ייחודי שמלווה את הקורס וספר לימוד על תפילה שכתב מעביר הקורס

מובילים:
הרב אברהם אנגל
הרב דב זינגר

 

הקורס כולל:

5 מפגשי זום אחת לשבועיים ומפגש פנ”פ (בהתאם לנסיבות)

הקורס מקנה
30 ש”ש – מוכר לגמול, על פני 3 חודשים3

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt