>

סדירויות וסביבה

לארגון הזמן והמרחב יש השפעה עמוקה על סדר יומם של מורים ותלמידים. נדרש ארגון מחודש של הזמן הבית-ספרי ועיצוב מחודש של המרחב והסביבה הפיזית של הלומדים, כך שיבטאו את התרבות הארגונית ואת תפיסת הלמידה החדשה בבית החינוך במעבר לקח”ל.

כאשר מעוניינים לחולל שינוי ארגוני וחינוכי משמעותי יש לתת את הדעת על סוגיות כגון: האם זמן אופטימלי ללמידה הוא אכן 45 דקות? או אולי יש לתכנן יחידות זמן ארוכות יותר כדי לאפשר העמקה במקום קפיצה מעניין לעניין פעמים רבות ביום? האם הלמידה חייבת להתבצע במרחב הכיתתי בישיבה על כיסאות ליד שולחנות המסודרים בשורות ופונים לכיוון הלוח, או אולי עדיף לאפשר לכל תלמיד לבחור את האופן שבו נוח לו ללמוד מתוך מגוון אפשרויות? כיצד ייבנו מרחבי הזמן והמקום כך שיעודדו למידה, שאילת שאלות, חקר והעמקה? האם הלמידה נעשית רק במרחב הבית-ספרי או אולי גם בחברות, במפעלים וכדומה? כמו כן יש לבחון מחדש סדירויות הנוגעות לתפקיד המורים ולמבנה המשרה שלהם, ולספק להם מסגרות ללמידת עמיתים, להכנה משותפת של חומרי למידה ולרפלקציה על תהליכי ההתחדשות הפדגוגיים והמערכתיים.

כתבות נוספותשיעניינו אותך