חטיבה עליונה

מעורבות חברתית

אחת ממטרות החינוך לפי חוק החינוך הממלכתי היא: “לטפח מעורבות בחיי החברה הישראלית, נכונות לקבל תפקידים ולמלאם מתוך מסירות ואחריות, רצון לעזרה הדדית, תרומה לקהילה, התנדבות וחתירה לצדק חברתי במדינת ישראל”. תכנית “התפתחות אישית ומעורבות חברתית קהילתית” פותחה במשרד החינוך, בכדי ליישם מטרה זו בפועל.
תכנית זו נועדה לטפח את התלמיד להיות בוגר בעל תחושת ערך ומשמעות, בעל יכולת לניהול עצמי בשיקול דעת, בעל ערכים, המסוגל לתפקד כהלכה בסביבתו החברתית והמרגיש שייכות ואחריות לקהילה, לחברה ולמדינה.

מטרות התכנית:

  1. לעורר בתלמידים מוטיבציה למעורבות ולאחריות חברתית, קהילתית ואזרחית פעילה לאחר בירור והתבוננות פנימית בסולם הערכים שלהם.
  2. להביא את התלמידים למיצוי אישי וצמיחה אישית בהקשר של עשייה חברתית.
  3. לסייע לתלמידים ולקבוצה בבניית זהותם החברתית והתרבותית על מנת לקדם תחושת ערך עצמי ושייכות ומחויבות לקהילה, לחברה ולמדינה.

חשוב לציין כי התכנית מהווה תנאי סף לזכאות לתעודת בגרות ומורכבת משעות אישיות לצד פרויקט קבוצתי.

תכנית עבודה:

בביה”ס “נחשון” אנו רואים חשיבות רבה בהתאמת תחומי המעורבות החברתית לתחומי העניין של תלמידנו ולפיכך משקיעים מאמצים רבים לייצר מגוון רחב של אפשרויות התנדבות.

 

אופן השיבוץ:

  • לאחר בחירת מקום התנסות, יש למלא “טופס משאלות” ולהזין בו נתונים שונים הקשורים למקום ההתנסות: טופס משאלות
  • שימו לב: רק לאחר קבלת אישור סופי מרכזת התכנית ניתן יהיה להשתבץ דרך אפליקציית “טריביו” (של משרד החינוך)!. הסבר לשימוש באפליקציית טריביו:  הוראות שימוש באפליקציית טריביו
  • לאחר השיבוץ באפליקציה – ניתן לצאת לדרך ולהתנדב ולהזין באפליקציה את התאריך והשעות של ההתנדבות.
  • עליכם לעקוב ולוודא כי אחראי מקום ההתנדבות מאשר לכם את דיווחי השעות.