עבודת החקר או הפרוייקט יעשו לפי הנחיות המפמ"ר בכל תחום

מצ"ב הקישורים:
ביולוגיה:
ביוחקר
עבודת גמר

ביוטכנולוגיה:
פרוייקט גמר
עבודת גמר

כימיה:
עבודת גמר

לכנס יש להכין פוסטר מדעי ומצגת ע"פ ההנחיות הבאות :
פוסטר מדעי 

מצגת
דוגמאות:

פוסטר, מודיעין בנים

פוסטר, אופיר מזוז חצור

מצגת, אופיר מזוז חצור

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt