את מה ה’ ממש ‘שונא’?

הארה קטנה מן הפרשה לחיים.שבת שלום ומבורך
<