“חג האהבה” – אז מה בעצם קרה בט”ו באב?

הלילה נציין תאריך מיוחד – ט”ו באב. רבים מכירים אותו בכינוי “חג האהבה” וכל מיני זוגות מנצלים את ההזדמנות כדי לחגוג את האהבה שלהם, אך במקורות היהודיים ליום הזה יש מעמד מיוחד והוא נחשב לאחד משני הימים הטובים ביותר בשנה (לצד יום הכיפורים – יום בו יש הזדמנות לסליחה ומחילה על כל העוונות).
מה קרה ביום הזה?
התלמוד מספר על כמה דברים טובים שקרו בט”ו באב, ביניהם:
– “כלו בו מתי מדבר” – בעקבות חטא המרגלים נגזר על דור המדבר שלא ייכנס לארץ אלא ימות במדבר. בכל שנה נפטרו עוד ועוד אנשים מהדור הישן, וט”ו באב היה התאריך בו כלו למות מתי המדבר ונותר רק הדור החדש שזוכה להיכנס סוף סוף לארץ המובטחת.
– “יום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה” – אחרי כשלון מרד בר כוכבא אסר השלטון הרומאי לקבור את ההרוגים היהודיים הרבים שנפלו בעיר ביתר. בט”ו באב בוטלה הגזירה וניתנה רשות לקבור אותם. באותו יום התברר למרבה השמחה וההפתעה שהמתים נשארו בשלמותם ולא הסריחו, ועל כך תיקנו ברכה נוספת לברכת המזון – ברכת “הטוב והמטיב”.

* בסרטון שלפניכם יש המחשה מקסימה איך אהבה ונתינה הם דברים מדבקים. כל מעשה טוב מכה גלים ומשפיע אפילו במקומות שלא העלינו בדעתנו…