כל העולם כולו תלוי בי?

אתר לימוד יומי

כל העולם כולו תלוי בי?