רשימת אנשי קשר

  1. רכזת קליטה פנימייה (אורית) – 050-8210375
  2. רכז קליטה ביה”ס ופנימיית יום (מוטי) – 050-5250019
---
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.